Wiadomości Misyjne nr 40 (3-2016)

Wakacyjny numer Wiadomości Misyjnych!
W tym numerze:

  • List od ks. Stanisława Szczepanika z Portoryko
  • Zapowiedź Światowych Dni Młodzieży
  • Relacja ze spotkania o ks. Wacławie Szuniewiczu
  • Życie i przesłanie Oriany Fallaci

Nie zabrakło również kolejnej części blogu ks. Maszkowskiego, świętego Zgromadzenia oraz fragmentu archiwalnych numerów Wiadomości Misyjnych.

Redemptoris Missio – Misja Odkupiciela
W ciągu pięćdziesięciu lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II świadomość misyjna w Kościele znacznie wzrosła. Kolejni papieże podejmowali temat misji aktualizując go w kontekście przemian, jakie zachodzą w świecie. Św. Jan Paweł II w 25 rocznicę ogłoszenia na Soborze Dekretu o Misyjnej Działalności Kościoła w 1990 roku ogłosił encyklikę „Redemptoris missio” (o stałej aktualności posłania misyjnego). Problem powołania misyjnego – zdaniem Jana Pawła II – wymaga dziś szczególnego podkreślenia, gdyż aktualnie w świecie, powszechne jest niszczenie chrześcijańskiej wiary i dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej. W takiej perspektywie samą działalność misyjną chrześcijan traktuje się głównie jako pomoc dla ubogich, wkład w wyzwolenie uciśnionych, popieranie rozwoju, obronę praw człowieka. Oczywiście, w te wszystkie obszary życia społecznego Kościół winien się angażować i bez wątpienia w czasach Jana Pawła II Kościół zintensyfikował swe działania we wszystkich tych obszarach. Trzeba jednak pamiętać, że ponadczasowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny; i że to właśnie Ewangelia inspiruje uczniów Jezusa do podjęcia różnych form zaangażowania społecznego.

ks. Antoni Miciak CM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *