benin

Misja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Beninie
Biskup diecezji N’Dali w Beninie zwrócił się z prośbą do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji o przysłanie misjonarzy do jego diecezji. Odpowiedź była pozytywna.
W sierpniu 2012 do Biro w diecezji N’Dali przyjechał pierwszy misjonarz, Ks. Stanisław Deszcz CM.
Z początkiem października dołączył do niego ks. Rafał Brukarczyk CM. Kilka dni póżniej nastąpiło oficjalne otwarcie misji. A w roku 2013 we wrześniu dołączył do nich jeszcze ks. Jarosław Lawrenz CM.