Modlitwa kardynała Newmana

Panie mój, dopomóż mi rozprzestrzeniać Twój blask,
gdziekolwiek się znajdę, dokądkolwiek się udam.

Spraw, by moja dusza wezbrała Twoim duchem i życiem Twoim.
Przenikaj i władaj całą moją istotą do samego końca,
tak by życie moje było niczym innym jak tylko Twoim odbiciem.

Spraw, aby Twoje światło przeze mnie przepływało i ze mnie promieniowało,
tak aby każdy z kimkolwiek się zetknę, odczuł we mnie Twoja obecność.
Dozwól mi, patrząc na mnie – nie mnie, lecz Ciebie widziano mój Boże!

Pozostań przy mnie, a stanę się światłem, jak Ty nim jesteś;
stanę się światłem dla innych.
To światło, o Panie, będzie całkowicie i wyłącznie Twoim światłem, nie moim.
To Ty, Panie, przeze mnie innym świecić będziesz.

Dozwól mi wielbić Ciebie w sposób, który jest Ci najmilszy,
podczas gdy ja będę światłem dla tych wszystkich, którzy są wokół mnie.

Pozwól mi głosić Ciebie nie poprzez kazania i nie słowami,
lecz przykładem własnego życia, poprzez rosnącą we mnie sile,
dobroczynny wpływ moich uczynków
i przez miłość Ciebie, którą przepełnione jest moje serce. Amen.