Modlitwa Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów,
aby stali się rybakami ludzi,
niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”.

Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski,
by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie
naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.

Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych,
którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie.
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól,
by brak pasterzy, misjonarzy i tych,
którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii,
doprowadził ludzkość do zguby. Amen.