Modlitwa św. Wincentego a Paulo za misjonarzy

Panie Boże spraw,
aby misjonarze przekuwali w czyn święte uczucia,
które wzbudzasz w ich sercach.
Pomnóż owoce ich pracy dla zbawienia dusz.
Błogosław dziełu do którego ich posłałeś.
Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni.
Bądź ich ostoją w ciężkich chwilach
i zapłatą za codzienny trud głoszenia Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.