Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne nr 29 (3/2013)

  • przez

Drodzy Misjonarze i przyjaciele Misji!

„Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię” (Jan Paweł II).

Nie znajduję lepszej myśli przewodniej do tego wprowadzenia, w którym chcę dużo wspominać i przywoływać przeszłość. Zanim to uczynię, krótka prezentacja „budowniczych” bieżącego numeru „Wiadomości Misyjnych”. Raz jeszcze, tym razem oczami kleryków Zgromadzenia Księży Misjonarzy, możecie spojrzeć na szlachetny kontynent afrykański i z tego drogiego kontynentu oraz sąsiednich wysp mamy dobre wiadomości od kilku misjonarzy. Dziękuję klerykom za ich refleksje a autorom listów za świadectwa ich gorliwości, poświęcenia i twórczego wysiłku, by budować lepszy świat.

Czy trzeba być geniuszem, bohaterem, bogatym, by go budować? Dziewięcioletnia Zuzia to ujmujący i wzruszający przykład budowniczego ze szkoły serca. Polecam kolejne wspomnienia księdza Bogdana Mordala, który nam przypomni, że misje w Afryce to także bardzo trudne, niepokojące, a nawet tragiczne sytuacje.

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem…” (Koh 3,1). Mój czas w Sekretariacie Misyjnym się kończy. Wyrażam szczere podziękowanie współredaktorom „Wiadomości Misyjnych” i życzę im oraz mojemu następcy – ks. Antoniemu Miciakowi – radosnej kontynuacji budowania nowej wielkiej historii. Ta, w której uczestniczyłem nie była wielka, zaledwie dziesięciomiesięczna, ale piękna i radosna w braterskim współtworzeniu – niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie obecności-spotkania, których doświadczyłem w przestrzeni Sekretariatu Misyjnego. Księdzu Wizytatorowi Polskiej Prowincji dziękuję za decyzję, jedna z nich mnie dotyczy, które są hojną odpowiedzią na wezwanie Wielkiego Misjonarza Jana Pawła II: W dziejach Kościoła bowiem rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu wiary.

Wam drodzy Przyjaciele Misji dziękuję za nową świadomość: mianowicie, że misje dotyczą wszystkich chrześcijan. W sensie geograficznym „znajdziecie” mnie na ostatniej stronie okładki „Wiadomości Misyjnych”, w sensie duchowości komunii nic się nie zmienia: łączy nas ta sama wiara, duch modlitwy i pasja, by także budować nową wielką historię. Ona zawsze jest wielka, jeżeli ją budujemy według następującej zasady: „Fundament bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Módlmy się wzajemnie jedni za drugich, byśmy zawsze chcieli budować nową wielką historię na Jezusie Chrystusie i patrząc na naszą przeszłość nie przestawali Mu dziękować za nią, bo wszystko w niej było niezasłużoną łaską i wielkim darem. Pragnę zakończyć to wprowadzenie pierwszym zdaniem Jana Pawła II z encykliki „Redemptoris Missio” : Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca.

ks. Stanisław Szczepanik CM, Dyrektor Sekretariatu Misyjnego

Dwudziesty dziewiąty numer „Wiadomości Misyjnych” można otrzymać w parafiach Misjonarskich i kołach misyjnych. Można go także zamówić w Sekretariacie Misyjnym, zostanie wysłany na wskazany przez Państwa adres. Zamówienia składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: sekretariatmisyjny@misjonarze.pl

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »