Przejdź do treści

Kazachstan

Misja Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji oraz Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Sióstr Miłosierdzia w diecezji Astany w Kazachstanie

W 2000 r. administrator apostolski diecezji Astana w Kazachstanie, ks. Tomasz Peta (obecnie arcybiskup) zwrócił się do Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy o przysłanie kapłanów do objęcia parafii w jego diecezji. Z podobną prośbą zwrócił się do Sióstr Miłosierdzia. W odpowiedzi w tym samym roku pierwsze trzy Siostry Miłosierdzia z Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej przyjechały do Astany. W 2008 do parafii w Szortandach przybył pierwszy misjonarz Polskiej Prowincji Zgromadzenia. W 2009 dołączył do niego drugi konfrater.

Obecnie nasza misja w Kazachstanie jest położona ok. 70 km na północ od stolicy kraju, Astany, w archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. Centrum misji stanowi parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szortandach. Oprócz kościoła w Szortandach do parafii należą kościoły filialne w Pietrowce i Nowokubance oraz kilka kaplic w okolicznych wsiach i przysiółkach. Na misji pracują obecnie księża misjonarze: ks. Leszek Smakosz CM (proboszcz) i ks. Paweł Kucharski CM, wspomagani przez siostry miłosierdzia z Prowinji Chełmińsko-Poznańskiej: s. Anielę Żółtek SM, s. Stanisławę Skurzok SM i s. Halinę Wiczling SM. 

Misja w Kazachstanie to przede wszystkim posługa sakramentalna, katechizacja oraz pomoc ubogim. Katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość w kraju – ok. 0,10 %, przy populacji niespełna 19 mln (terytorium Kazachstanu jest 8,5 razy większe od terytorium Polski). Wspólnota katolicka to głównie potomkowie zesłańców, Polaków i Niemców. Zdecydowana większość kultywuje tradycje przodków, ale nie posługuje się już językiem polskim czy niemieckim. Językiem liturgii i katechezy jest rosyjski, którym – obok oficjalnego języka kazachskiego – posługuje się ok. 90 % ludności.

W ostatnich latach, na skutek procesów repatriacyjnych do Polski i do Niemiec, katolicka wspólnota w Kazachstanie systematycznie ulegała zmniejszeniu. Podczas gdy w 2000 r. w archidiecezji w Astanie mieszkało ok. 90 tys. katolików, w roku 2019 ich liczba spadła do ok. 54 tys. 

  • Kazachstan. Ziemia Nieludzka. Ziemia Święta (ks. Wojciech Kozłowski CM) „Wiadomości Misyjne Nr 2/2008”
  • Misja Sióstr Miłosierdzia w Kazachstanie „Wiadomości Misyjne Nr 2/2008”
  • Kazachstan po roku (ks. Stanisław Chorągwicki CM) „Wiadomości Misyjne Nr 2/2009”
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »