Przejdź do treści

Benin

Ewangelizacja Beninu rozpoczęła się w 1861 r. wraz z przybyciem z Europy dwóch misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W 1883 r. papież Leon XIII ustanowił prefekturę apostolską Dahomeju (nieistniejące państwo na terenie dzisiejszego Beninu), a w 1901 r. mianował pierwszego biskupa dla tego kraju, pochodzącego z Francji. Pierwszy rodzimy kapłan przyjął święcenia w 1928 r., a pierwszym rodzimym biskupem został w 1956 r. ks. Bernardin Gantin, arcybiskup metropolita Kotonu w latach 1960-1971, późniejszy kardynał-prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów i dziekan Kolegium Kardynalskiego. Po 160 latach ewangelizacji katolicy stanowią jedną trzecią populacji kraju. W Beninie żyją również protestanci i muzułmanie (po niemal 25 proc. ludności), zaś 18 proc. Benińczyków wciąż wyznaje tradycyjne religie plemienne.

Nasza misja w Biro znajduje się na terenie diecezji N’Dali, która została erygowana w 1999 r. Według danych statystycznych, populacja diecezji to ponad 750 tys. ludności, z czego katolicy stanowią niespełna 6 proc. (43 tys.). W diecezji istnieje 14 parafii, w których pracuje 7 księży diecezjalnych, 14 księży zakonnych i 50 sióstr z różnych zgromadzeń.

Biskup diecezji N’Dali w Beninie zwrócił się z prośbą do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji o przysłanie misjonarzy do jego diecezji. Odpowiedź była pozytywna. Pierwsi Polscy misjonarze przybyli do Biro w 2012 r. Byli to kolejno: ks. Stanisław Deszcz CM (proboszcz parafii, 2012-2021), ks. Rafał Brukarczyk CM (2012-2016), ks. Jarosław Lawrenz CM (2013-2015). Obecnie w Biro pracują ks. Jakub Hiler CM (od 2015; proboszcz od 2021), ks. Paweł Jakób CM (od 2017), ks. Kamil Laba CM (0d 2023) i ks. Dawid Grabowski CM (od 2023). Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do nich kolejni. Oprócz codziennej pracy ewangelizacyjnej, dzięki wysiłkom naszych konfratrów na przestrzeni ostatnich 10 lat powstały w Biro: biblioteka, internat dla chłopców, przedszkole i szkoła podstawowa, a przede wszystkim nowy kościół parafialny i 5 nowych kaplic stacyjnych. Gorliwa posługa polskich misjonarzy zaowocowała także nowymi powołaniami do Zgromadzenia. Obecnie w Kamerunie studiuje filozofię 4 kleryków, a kolejnych 3 przygotowuje się do dalszej formacji w postulacie w Biro.

Centrum naszej misji to kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Biro. Ponadto do misji należy 15 stacji z kaplicami w wioskach wokół Biro (najdalsza wioska oddalona jest o 30 km). Praca duszpasterska to przede wszystkim tzw. pierwsza ewangelizacja, czyli przygotowanie wiernych do chrztu, w czym duszpasterzom pomagają świeccy katechiści. Tylko w ostatnim roku chrzest przyjęło 111 osób dorosłych.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »