Przejdź do treści

Wsparcie materialne

Działalność misyjna prowadzona jest najczęściej wśród ludów i narodów, które znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc materialna służy utrzymaniu i rozwojowi dzieła misyjnego. Bez niej, niemożliwe byłoby utrzymanie, kształcenie misjonarzy, katechistów, seminarzystów, funkcjonowanie szkół, szpitali, wydawanie pism katolickich, katechizmów, modlitewników. Młode Kościoły nie są od razu w pełni samodzielne i bez pomocy z zewnątrz nie mogą się skutecznie rozwijać.

Na wzór Chrystusa, który troszczył się o to, aby jego uczniowie oraz tłumy słuchające Go mieli co jeść, misjonarze nie pozostają obojętni na nędzę, która ich otacza. Chcieliby pomóc przezwyciężyć głód, analfabetyzm, zapewnić opiekę medyczną. Ewangelia to także nauka o miłości względem bliźniego, cierpiącego, potrzebującego, stąd problem wyzwolenia, postępu jest zadaniem ewangelizacji i misjonarze są tego świadomi. Dlatego każda pomoc materialna, którą otrzymują od przyjaciół misji jest dla nich cennym świadectwem miłości bliźniego i dodaje sił do pracy. Pomoc materialna jest cenna w każdym wymiarze. I tym zapewniającym misjonarzowi na co dzień środki do życia i tym pozwalającym realizowanie projektów które z kolei obejmują różne dziedziny życia takie jak: współfinansowanie budowy kościołów i kaplic, prowadzenie szeroko zakrojonej formacji katechistów, nauczycieli, animatorów wspólnot podstawowych, wspieranie inicjatyw ludzi którzy chcą powstania w ich środowiskach szkół, szpitali, wybudowania dróg dojazdowych, ogarnięcie opieką dzieci sierot, itp.

Na naszej stronie poświęconej misjom, znajdziemy nazwiska i adresy misjonarzy z naszego Zgromadzenia oraz kraje gdzie głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu. Możemy nawiązać z nimi kontakt listowny zapewniając o naszym wsparciu duchowym oraz zapytując o ich potrzeby. O tych potrzebach możemy dowiedzieć się także czytając ich listy, które publikowane są w Informatorze sekretariatu „Wiadomości misyjne”. Możemy wesprzeć materialnie ich pracę przesyłając na konto sekretariatu dobrowolną ofiarę z przeznaczeniem dla konkretnego misjonarza czy na realizację konkretnego dzieła, albo po prostu zaznaczając, że jest to ofiara na misje. Można zamówić Informator misyjny drukowany, które zostanie przesłany drogą pocztową a ofiara przesłana po jego otrzymaniu zostanie również przeznaczone na cele misyjne. Można wesprzeć materialnie dzieło misyjne zamawiając Msze święte, które zostaną odprawione przez misjonarzy.

Numer konta:
31 1240 4533 1111 0000 5433 2487 (Bank PEKAO SA)

SWIFT CODE (dla wpłat z zagranicy): PKOPPLPW

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »