Przejdź do treści

Modlitwy

Modlitwy w intencji misji i misjonarzy św. Wincentego a Paulo, kard. Newmana, św. Jana XXIII, św. Jana Pawła II.

Panie Boże spraw,
aby misjonarze przekuwali w czyn święte uczucia,
które wzbudzasz w ich sercach.
Pomnóż owoce ich pracy dla zbawienia dusz.
Błogosław dziełu do którego ich posłałeś.
Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni.
Bądź ich ostoją w ciężkich chwilach
i zapłatą za codzienny trud głoszenia Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, ze opuścili na zawsze swe rodziny i ziemie ojczysta, aby przyjechać tutaj, na ziemie sobie nieznana i głosić Ewangelie tym, których uważali za swoich braci.

Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie laski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład. Poświęcili oni swe życie aż do końca. Tutejsza ziemia przyjęła w siebie ich śmiertelne szczątki – niektórych zaledwie po roku pracy misyjnej. Widocznie trzeba było, aby ziarno, które padło w ziemie, obumarło, aby moc przynieść owoc obfity. Spraw, o Panie, aby ten Kościół zroszony ich potem i krwią osiągnął dojrzałość. Aby zrodził wiele synów i córek, którzy by zastąpili tych, którzy odeszli. Ażeby imię Twoje było wielbione na tej ziemi afrykańskiej. Amen.

(Jan Paweł II w Zairze)

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów,
aby stali się rybakami ludzi,
niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”.

Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski,
by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie
naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.

Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych,
którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie.
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól,
by brak pasterzy, misjonarzy i tych,
którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii,
doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

Panie mój, dopomóż mi rozprzestrzeniać Twój blask,
gdziekolwiek się znajdę, dokądkolwiek się udam.

Spraw, by moja dusza wezbrała Twoim duchem i życiem Twoim.
Przenikaj i władaj całą moją istotą do samego końca,
tak by życie moje było niczym innym jak tylko Twoim odbiciem.

Spraw, aby Twoje światło przeze mnie przepływało i ze mnie promieniowało,
tak aby każdy z kimkolwiek się zetknę, odczuł we mnie Twoja obecność.
Dozwól mi, patrząc na mnie – nie mnie, lecz Ciebie widziano mój Boże!

Pozostań przy mnie, a stanę się światłem, jak Ty nim jesteś;
stanę się światłem dla innych.
To światło, o Panie, będzie całkowicie i wyłącznie Twoim światłem, nie moim.
To Ty, Panie, przeze mnie innym świecić będziesz.

Dozwól mi wielbić Ciebie w sposób, który jest Ci najmilszy,
podczas gdy ja będę światłem dla tych wszystkich, którzy są wokół mnie.

Pozwól mi głosić Ciebie nie poprzez kazania i nie słowami,
lecz przykładem własnego życia, poprzez rosnącą we mnie sile,
dobroczynny wpływ moich uczynków
i przez miłość Ciebie, którą przepełnione jest moje serce. Amen.

Panie Jezu Chryste

Mój brat i moja siostra są smutni
Mój brat i moja siostra nie znają Ciebie
Mój brat i moja siostra są głodni

Spraw by nie stracili nadziei
Poślij ludzi o dobrym sercu
Do moich braci i sióstr

Niech zaniosą im odrobinę radości
Niech mówią im o Tobie
Niech nakarmią ich chlebem

Proszę Cię o wiarę i miłość dla misjonarzy
Zwłaszcza jeśli tracą siły
jeśli chorują
jeśli czują się bezradni

Proszę Cię o ducha miłosiernego współczucia
By nie zabrakło pomocników
Dla jednych i drugich

W tych intencjach ofiaruję Ci
Moje dzisiejsze wyrzeczenie…

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »