Papieskie Intencje Misyjne

Na rok 2020

Styczeń
Módlmy się, aby chrześcijanie, a także wyznawcy innych religii i ludzie dobrej woli krzewili pokój i sprawiedliwość w świecie.

Luty
Módlmy się, aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów, było usłyszane i wzięte pod uwagę.

Marzec
Módlmy się, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień
Módlmy się, aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Maj
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec
Módlmy się, aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz dobre rady innych.

Sierpień
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

Wrzesień
Módlmy się, aby zasoby naszej planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy, z ich poszanowaniem.

Październik
Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

Listopad
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał  w służbie ludzkości.

Grudzień
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana Słowem Bożym i modlitwą.