Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne nr 37 (4/2015)

  • przez

Najnowszy numer już jest!
To już ostatni w tym roku, ale jakże owocny.

A w nim m.in.:

  • 50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”,
  • Relacja z projektów młodzieżowych: Projekt M3 i Projekt B3,
  • List od ks. Stanisława Deszcza z Beninu na temat sakramentów, a w szczególności ślubu Muzułmanki i Katolika.
  • Kościół na świecie: Miłosierdzie i uchodźcy…
  • Na zielonej Ukrainie: świadectwo kl. Łukasza Kaszuby
  • Z Archiwum WM: Opatrzność Boża w podróży polskich misjonarzy do Chin.

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”
7 grudnia 2015 r. przypadła 50. rocznica ogłoszenia na Soborze Watykańskim II Dekretu o misyjnej działalności Kościoła, „Ad gentes”. Uzasadnił on głęboko teologicznie działalność misyjną Kościoła, podał wskazania dotyczące metod i głównych kierunków pracy misyjnej.
Z okazji 50-lecia dekretu “Ad gentes” w październiku 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe „Od dekretu soborowego Ad gentes do adhortacji Evangelii gaudium”. Podczas sympozjum podkreślono, że w ciągu minionych 50 lat w Polsce dokonał się „cud misyjny”. Obecnie 2065 polskich misjonarzy pracuje w różnych krajach świata – są wśród nich zarówno księża, siostry zakonne jak i świeccy.

Do Soboru misyjna działalność Kościoła była domeną wąskiego grona wyspecjalizowanych osób. Po Soborze dzieło ewangelizacji stało się podstawowym zadaniem ludu Bożego – zwrócił uwagę jeden z mówców. Obecny numer WM, który dajemy do Waszych rąk jest maleńkim świadectwem, że wszyscy Czytelnicy i Redaktorzy rozumiemy misyjną odpowiedzialność Kościoła i pragniemy w niej uczestniczyć, każdy według swego stanu, statusu i możliwości…
Ks. Antoni Miciak CM

Więcej w najnowszym numerze Wiadomości Misyjnych.

Trzydziesty siódmy numer „Wiadomości Misyjnych” można otrzymać w parafiach Misjonarskich i kołach misyjnych. Można go także zamówić w Sekretariacie Misyjnym i zostanie wysłany na wskazany przez Państwa adres.
Zamówienia składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: sekretariatmisyjny@misjonarze.pl

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »