Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne nr 40 (3-2016)

  • przez

Wakacyjny numer Wiadomości Misyjnych!
W tym numerze:

  • List od ks. Stanisława Szczepanika z Portoryko
  • Zapowiedź Światowych Dni Młodzieży
  • Relacja ze spotkania o ks. Wacławie Szuniewiczu
  • Życie i przesłanie Oriany Fallaci

Nie zabrakło również kolejnej części blogu ks. Maszkowskiego, świętego Zgromadzenia oraz fragmentu archiwalnych numerów Wiadomości Misyjnych.

Redemptoris Missio – Misja Odkupiciela
W ciągu pięćdziesięciu lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II świadomość misyjna w Kościele znacznie wzrosła. Kolejni papieże podejmowali temat misji aktualizując go w kontekście przemian, jakie zachodzą w świecie. Św. Jan Paweł II w 25 rocznicę ogłoszenia na Soborze Dekretu o Misyjnej Działalności Kościoła w 1990 roku ogłosił encyklikę “Redemptoris missio” (o stałej aktualności posłania misyjnego). Problem powołania misyjnego – zdaniem Jana Pawła II – wymaga dziś szczególnego podkreślenia, gdyż aktualnie w świecie, powszechne jest niszczenie chrześcijańskiej wiary i dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej. W takiej perspektywie samą działalność misyjną chrześcijan traktuje się głównie jako pomoc dla ubogich, wkład w wyzwolenie uciśnionych, popieranie rozwoju, obronę praw człowieka. Oczywiście, w te wszystkie obszary życia społecznego Kościół winien się angażować i bez wątpienia w czasach Jana Pawła II Kościół zintensyfikował swe działania we wszystkich tych obszarach. Trzeba jednak pamiętać, że ponadczasowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny; i że to właśnie Ewangelia inspiruje uczniów Jezusa do podjęcia różnych form zaangażowania społecznego.

ks. Antoni Miciak CM

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »