Przejdź do treści

Internat w Beninie

  • przez

Drodzy Przyjaciele Misji,
Dzielimy się z Wami radością z ukończenia budowy internatu. Wraz z biblioteką otwartą w ubiegłym roku internat tworzy ośrodek kształcenia i wychowywania młodzieży.

W budynku internatu zamieszkają chłopcy z terenu naszej parafii, którzy podejmą naukę w szkole średniej w Biro. W okresie ferii czy wakacji budynek będzie służył do organizowania spotkań formacyjnych dla młodzieży, animatorów grup apostolskich, ministrantów, itp. Internat będzie się nazywał „Foyer de Saint Vincent de Paul”. Foyer oznacza tutaj dom z całą pozytywną treścią z jaką kojarzy się słowo dom.
Ośrodek powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób m.in. wierni parafii św. Jana Chrzciciela w Biro, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, aby jak najwięcej prac mogło być wykonanych bez ponoszenia kosztów, liczni dobroczyńcy, Zgromadzenie Misji, Siostry Klawerianki, Koło Przyjaciół Misji z Myślenic, Koło Przyjaciół Misji z Oporowa, MISEVI Polska. Za wszystkich dziękujemy Bogu i wszystkich polecamy Bogu we wdzięcznej modlitwie.
Pragniemy polecić Waszym modlitwom problem wody, który pozostaje do tej pory nierozwiązany. Jesteśmy na terenie gdzie wody nie ma pod dostatkiem. Wykopana tradycyjnymi metodami studnia na terenie internatu o głębokości 10m daje wodę, ale w ilościach niewystarczających. Wywiercenie głębszej studni pomimo trzech prób nie powiodło się z powodu błota, które zalega na głębokości 30 – 50 m. Czeka nas czwarta próba. Dałby Bóg, aby była pomyślna.

[nggallery id=19]

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »