Przejdź do treści

Apel misyjny Ojca Generała

  • przez


Moi Drodzy Bracia,
Niech łaska i pokój Pana Jezusa będą zawsze z nami!
Moje serce wypełnia radość, entuzjazm i nadzieja, kiedy piszę do wszystkich Konfratrów na świecie ten Apel Misyjny w 400. rocznicę charyzmatu wincentyńskiego. Opatrzność doprowadziła nas do tego punktu w historii. Opatrzność poprowadzi nas w przyszłość.
Na wstępie niech mi wolno będzie wyrazić serdeczne podziękowanie za wielkie świadectwo umiłowania misji ad gentes przez członków Zgromadzenia Misji. To umiłowanie, zaangażowanie, oddanie wyrażają się na różne sposoby:
• przez wyjazd na misje ad gentes osobiście ;
• przez głęboko zaangażowaną modlitwę wspierającą Konfratrów pracujących na misjach;
• przez otwartość prowincji, wice-prowincji i regionów na zgodę na wyjazd Konfratrów do posługi
w misjach ad gentes;
• przez wolę finansowego wsparcia utworzenia nowych misji na świecie oraz pomoc w rozwijaniu
i wspieraniu już istniejących misji międzynarodowych w trakcie osiągania samowystarczalności.

„Jeżeli jedna osoba marzy, to marzenie pozostaje marzeniem. Jeśli marzymy razem, to marzenie
staje się rzeczywistością”!

Moi drodzy Konfratrzy. W 2017 roku, roku 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego chciałbym wystosować do wszystkich Konfratrów na całym świecie konkretny apel misyjny jako namacalny znak i owoc obecnego „roku łaski” dla całego Zgromadzenia Misji, dla całej Rodziny Wincentyńskiej.
Moje konkretne wezwanie, apel, zaproszenie jako znak głębokiej wdzięczności za wszelkie łaski otrzymane przez 400 lat historii naszego charyzmatu to wysłanie na misje ad gentes 1% członków Zgromadzenia Misji. Dzisiaj jeden procent całej liczby misjonarzy w Zgromadzeniu Misji dotyczy około 30 misjonarzy. Aby odpowiedzieć na to wezwanie, apel, zaproszenie potrzebujemy pozytywnej reakcji 30 Konfratrów, którzy chcieliby pojechać na już istniejące misje międzynarodowe lub do nowo powstających misji międzynarodowych.

Nieustannie otrzymujemy zaproszenia od biskupów z różnych krajów misyjnych na świecie, w których z naciskiem wyrażają potrzeby na różnych płaszczyznach posługi, które nasz charyzmat obejmuje:
bezpośrednia posługa ubogim, formacja, itd. W zależności od ilości zgłoszeń będziemy w stanie
odpowiedzieć na niektóre prośby i odpowiedzieć na ogromne potrzeby na jakże licznych krańcach świata.

Niech Matka Boża od Cudownego Medalika, święty Wincenty a Paulo i wszyscy pozostali święci i błogosławieni z Rodziny Wincentyńskiej wstawiają się za nami!

Was brat w świętym Wincentym,
Tomaž Mavrič CM
Przełożony Generalny

Pełna treść listu wraz z opisem poszczególnych misji: Apel-misyjny-2017-2018

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »