Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne nr 46 (1/2018)

  • przez

Z radością prezentujemy pierwszy w tym roku numer Wiadomości Misyjnych. Znajdziemy w nim:

  • Misja w Kazachstanie – ks. Leszek Smakosz
  • Porwany przez Misję – ks. Marek Owsiak
  • List z Papui – ks. Marcin Wróbel
  • Misja w Chinach – ks. Paweł Wierzbicki

Nie zabrakło wiadomości od MISEVI oraz relacji z czuwania misyjnego na Jasnej Górze.
Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

Radość Ewangelii
Kościół nie przestaje podejmowania refleksji na temat swojej obecności i działalności w świecie. Kolejni papieże powracają w swym nauczaniu do fundamentalnego zaangażowania Kościoła w działalność misyjną. Niezwykle ciekawa pod tym względem jest pierwsza adhortacja papieża Franciszka, “Evangelii Gaudium”, ogłoszona na zakończenie Roku Wiary, dnia 24 listopada 2013 r. Adhortacja jest owocem zgromadzenia synodu biskupów nt. nowej ewangelizacji, które miało miejsce w Rzymie w dniach: 7-28 października 2012 r., jeszcze za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Już pierwsze punkty dokumentu tchną świeżością i oryginalnością podkreślając, że Ewangelia jest radosną nowiną.

5. Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, zaprasza gorąco do radości. Wystarczy kilka przykładów: «Raduj się!» — tak brzmi pozdrowienie anioła skierowane do Maryi (Łk 1, 28). Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję sprawia, że Jan poruszył się z radości w łonie swojej matki (por. Łk 1, 41). W swoim hymnie Maryja głosi: «raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy» (Łk 1, 47). Gdy Jezus rozpoczyna swoją posługę, Jan głosi: «Ta zaś moja radość doszła do szczytu» (J 3, 29). Sam Jezus «rozradował się […] w Duchu Świętym» (Łk 10, 21). Jego orędzie jest źródłem radości: «To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna» (J 15, 11). Nasza chrześcijańska radość czerpie ze źródła Jego tryskającego serca. Obiecuje On uczniom: «Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość» (J 16, 20). I podkreśla: «Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać» (J 16, 22). Potem widząc Go zmartwychwstałego, «uradowali się» (J 20, 20). Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że w pierwotnej wspólnocie «spożywali posiłek w radości» (2, 46). Gdzie przybywali uczniowie, tam panowała «wielka radość» (por. 8, 8), a oni, pośród prześladowania, «byli pełni wesela» (13, 52). Pewien dworzanin, dopiero co ochrzczony, «jechał z radością swoją drogą» (8, 39), a strażnik więzienia «razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu» (16, 34). Dlaczego i my nie mielibyśmy zanurzyć się w tym strumieniu radości?

To tylko jeden z punktów z tej niezwykłej adhortacji, a w całym dokumencie jest ich aż 288. Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Wiadomości, ponieważ każde zaangażowanie o jakim tu piszemy jest praktycznym wyrazem radości Ewangelii.

ks. Antoni Miciak CM

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »