Przejdź do treści

Misyjna półka

  • przez

„Po powrocie z Madagaskaru, z początkiem 2001 r. często zwracano się do mnie i namawiano, abym napisał wspomnienia i refleksje z 30–tu lat mojej pracy misyjnej w tym kraju. (…) Postanowiłem jeszcze raz przeżyć w pamięci lata pobytu i pracy misjonarskiej na dalekim Madagaskarze”.

Tymi słowami ks. Stefan Zając rozpoczyna swoją misyjną opowieść, która została pięknie wydana przez Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w 2018 r.

„Madagaskar – Polscy Misjonarze św. Wincentego a Paulo” to swoiste świadectwo kilkudziesięciu lat posługi misyjnej księdza Stefana. To wiele stron wspomnień, ciekawych historii, jak i sytuacji, za które autor dziękuje Bożej Opatrzności. Oprócz przywołania własnych doświadczeń z pobytu na Czerwonej Wyspie, ks. Stefan barwnie i rzetelnie opisuje m.in. historię, tradycję, zwyczaje, faunę, florę, kulturę Madagaskaru. To jedyne w swoim rodzaju kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej tego wciąż tak mało znanego kraju.

A przecież to właśnie Madagaskar był ziemią, do której swych duchowych synów posłał sam Ojciec Ubogich – św. Wincenty a Paulo. Jak stwierdza autor woluminu: „[Wincenty] nieustannie podsycał zapał misjonarski u swych konfratrów i zachęcał do męstwa, by nie rezygnować z misji na Madagaskarze”.

Książka ks. Stefana to doskonała misyjna lektura, która zapala ogień misjonarskiej gorliwości. Autorowi za trud zebrania i zredagowania tego potężnego dzieła składamy serdeczne podziękowania.

Niech Bóg, który zainspirował ks. Stefana do napisania tej książki, nieustannie wspiera go w codziennym kroczeniu drogą powołania misjonarskiego!

Kl. Wojciech Kaczmarek


Ks. Stefan Zając, „Madagaskar – Polscy Misjonarze św. Wincentego a Paulo”, WITKM, Kraków,  2018

www.ksiazki.witkm.pl/1099,madagaskar-polscy-misjonarze-sw-wincentego-a-paulo.html

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »