Przejdź do treści

Rozpalić misyjny zapał

  • przez

W Światowy Dzień Misyjny w 2017 roku papież Franciszek skierował list do prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów – kard. Fernando Filoniego. Został w nim ogłoszony Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, zaplanowany na październik 2019 r. Niewątpliwie sprzyjającą okazją do tego wydarzenia jest setna rocznica wydania przez papieża Benedykta XV listu apostolskiego „Maximum illud”. Chciał on poprzez ten dokument na nowo rozpalić zapał misyjny w całym Kościele powszechnym.

W przytoczonym liście Franciszek przywołał słowa Pana Jezusa z Ewangelii: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu![1]”. Chrystusowe wezwanie nie jest dla Kościoła jednym z wyborów, na który może się zdecydować. Przeciwnie, Ojciec Święty przekonuje, iż obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła, wyrażające jego najprawdziwszą właściwość. Przytacza słowa Soboru Watykańskiego, w czasie którego stwierdzono, iż „Kościół powinien pod wpływem Ducha Chrystusowego kroczyć taką samą drogą, jaką postępował Chrystus, to znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi i poświęcenia siebie”, aby autentycznie świadczyć o Chrystusie. Następca św. Piotra przypomina, że Kościół ma jeszcze wiele do zrobienia w kwestii działalności misyjnej i ewangelizacji. Cytuje św. Jana Pawła II, który uważał, że „Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej[2]”. Podążając za swym świętym poprzednikiem, podkreśla pierwszorzędne zadanie Kościoła, jakim jest ,,troszczenie się żywo o przepowiadanie skierowane do tych, którzy stoją z dala od Chrystusa”. Franciszek pragnie, aby wszystkie wspólnoty znalazły sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Chce, byśmy nieustannie byli w stanie misji. Apeluje, by podjąć reformę struktur, które potrzebują duszpasterskiego nawrócenia. Zaleca, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w duszpasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy wyjścia i w ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. W kontekście Listu apostolskiego „Maximum illud” przestrzega przed postawą zamknięcia i zachęca do otwartości na nowość Ewangelii.

Papież ogłasza październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej rozbudzić świadomość misji ad gentes oraz by podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa.

Kończy prośbą, by ten szczególny miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski, poprzez promowanie inicjatyw oraz nasilenie modlitwy. Zachęca także do głoszenia Ewangelii oraz rozważań biblijnych i teologicznych na temat misji. Zaprasza do dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretnych działań współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny, na którym tak bardzo mu zależy.

Niech codzienna modlitwa za rozbudzenie zapału misyjnego w Kościele, a także pamięć o misjonarzach i osobach im powierzonych będzie Twoją i moją odpowiedzią na apel Ojca Świętego!

Kl. Łukasz Mostowik


[1] Mk 16, 15.

[2] Redemptoris missio.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »