Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne 1/2022 (62)

  • przez

Oddajemy do waszych rąk kolejny numer Wiadomości Misyjnych. Okres wielkanocny jest dla nas wszystkich czasem głoszenia Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W tym roku jest to także czas wzmożonej modlitwy o pokój w czasie trwającej wojny na Ukrainie. Modlimy się więc także za nasze siostry i naszych braci, którzy posługują na Wschodzie. Pamiętamy szczególnie o misjonarzach i szarytkach. Nie zapominamy również o dotkniętych wojną Ukraińcach, także tych, których gościmy tak licznie w naszych domach. Prosimy Boga o upragniony pokój słowami św. Jan Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,
aby głosił pokój bliskim i dalekim
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.
Spraw, niech ustanie wojna,
która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą,
błagamy Cię, przemów do serca ludzi
odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty,
a poddaj przez Ducha Świętego
nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,
w dialogu i cierpliwości wyczekiwania – bardziej
owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.
Niech już nie będzie więcej wojny. Amen

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »